Kshatriya Songs Audio – mp3 Songs

Kshatriya Songs Audio – mp3 Songs

Click Here to More Kshatriya Movie

Kshatriya(2013)
Cast & Crew : Srikanth, Kunkum
Music : Vishwa
Director : K. Uday Kiran
Producer : Mahendra Varma

Kadam Kadam
Baba Sehgal, Viswa

Emo Ayyindi
Ramya, Viswa

Saidulu
Sravanabhargavi

Chamak Chamak
Hemachandra, Gayathri

Euro (Kshatriya)
Viswa


Comments are closed.