shah-rukh-khan-1

Shah Rukh Khan turns 43 Today: Happy Birthday

shah-rukh-khan-1