shah-rukh-khan

Shah Rukh Khan to undergo surgery

shah-rukh-khan