krishnavamsi-sashirekha-pa

Krishnavamsi confirms Sashirekha Parinayam

krishnavamsi-sashirekha-pa