lrg-1509-501-akshay-kumar-5

Akshay Kumar’s remuneration is Rs 45 Cr

lrg-1509-501-akshay-kumar-5